Fr. Thomas F. Vigliotta, ofm (3/25/1949 - 7/4/2015)